Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ / 2022-2023 SPRING SEMESTER - DENEME SINAVI / TRIAL EXAM

gelişim üniversitesi
  1.   Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. Duyurular


2022-2023 BAHAR DÖNEMİ / 2022-2023 SPRING SEMESTER - DENEME SINAVI / TRIAL EXAM


2022-2023 BAHAR DÖNEMİ / 2022-2023 SPRING SEMESTER DENEME SINAVI / TRIAL EXAM


2022-2023 BAHAR DÖNEMİ / 2022-2023 SPRING SEMESTER
DENEME SINAVI / TRIAL EXAM
       
Oturum Adı
Session Name
Öğrencinin Bağlı Olduğu Fakülte/Yüksekokul
Faculty/School to which the student is affiliated
Sınav Saati
Exam Time
Sınav Tarihi
Exam Date
     
1. Oturum
Session 1
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
10:00 14 NİSAN 2023

CUMA


APRIL 14th, 2023

FRIDAY
     
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 FACULTY OF DENTISTRY
     
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 FACULTY OF FINE ARTS
     
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
 FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES
     
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
 ISTANBUL GELISIM VOCATIONAL SCHOOL
     
2. Oturum
Session 2
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
12:00 14 NİSAN 2023

CUMA


APRIL 14th, 2023

FRIDAY
     
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
     
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 FACULTY OF HEALTH SCIENCES
     
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
     
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES
     
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
 FACULTY OF APPLIED SCIENCES
     
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
     
       
3. Oturum
Session 3
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
15:00 14 NİSAN 2023

CUMA


APRIL 14th, 2023

FRIDAY
     
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 FACULTY OF DENTISTRY
     
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 FACULTY OF FINE ARTS
     
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
 FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES
     
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
 ISTANBUL GELISIM VOCATIONAL SCHOOL
     
4. Oturum
Session 4
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
16:00 14 NİSAN 2023

CUMA


APRIL 14th, 2023

FRIDAY
     
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
     
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 FACULTY OF HEALTH SCIENCES
     
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
     
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES
     
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
 FACULTY OF APPLIED SCIENCES
     
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
 SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
     
Değerli Öğrenciler,
14 Nisan 2023 tarihinde LMS üzerinde (https://sinav.gelisim.edu.tr/) online deneme sınavları yapılacaktır. Deneme sınavlarının amacı sınav sistemini tanımanızdır. Online sınavlara katılım sağlamadan önce online sınav kılavuzlarını inceleyiniz. Sınavlara tabloda belirtilen ilgili tarihinizde katılım sağlayabilirsiniz.
Sınav kılavuzunu incelemek için tıklayınız.      
     
       
     
     
     
     
     
Dear Students,
Online practice exams will be held on LMS (https://sinav.gelisim.edu.tr/) on April 14, 2023.
The purpose of practice exams is to familiarize you with the exam system.
Please, review the online exam guides before participating in the online exams.
You can participate in the exam on the relevant date specified in the table.
Click to view the exam guide.