Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ara Sınav İtirazları Hk. | About The Midterm Exam Objections

gelişim üniversitesi
  1.   Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. Duyurular


Ara Sınav İtirazları Hk. | About The Midterm Exam ObjectionsSınav esnasında yaşamış olabileceğiniz teknik problemleriniz ve ilân edilen notlarınıza itirazlarınız için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili formu doldurunuz.

Formu doldururken öğrenci e-posta adresleriniz ile oturum açmanız gerekmektedir (Örn: **********@ogr.gelisim.edu.tr).

Öğrenci e-posta adresiniz için https://bidb.gelisim.edu.tr/tr/idari-icerik-e-posta web adresinden detaylara ulaşabilirsiniz.
Bilgi için
bim@gelisim.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.

Her başvuru itiraz eden öğrencinin kendisine ait öğrenci e-posta adresi üzerinden yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan bu başvuru iptal edilecektir.

Her sınavınız için ayrı itiraz formu doldurmalısınız.

Daha önce Fakülte/Yüksekokullara ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine yapılan bireysel başvuruların yenilenmesi ve online formun doldurulması gerekmektedir.

Formun doldurulmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacaktır.


NOT: Sağlık problemlerinden dolayı sınavlarına katılamayan öğrenciler mazeret sınavı taleplerini belgelendirmek koşulu ile doğrudan bağlı bulundukları fakülte/yüksekokul sekreterliklerine iletmelidir.
For any technical problems you may have experienced during the exam and for appealing announced grades, please click the link below and fill in the relevant form.

When filling out the form, you MUST log in with your student email addresses (e.g. **********@ogr.gelisim.edu.tr).

For your student email address, you can access the details at https://bidb.gelisim.edu.tr/en/administrative-content-e-mail-services. For further information, you can send an email to bim@gelisim.edu.tr.

Ea
ch application must be made through the student email address of the student who objects. Otherwise, this application will be cancelled.

You must fill out a separate objection form for each exam.

Individual applications previously made to the Faculty/Schools and Distance Education Research and Application Center must be renewed and the online form must be filled in.

Applications will not be considered if the form is not filled.


P.S: Due to health issues, students who are unable to attend their exams must submit their request for a make-up exam directly to the secretary's office of their respective faculty/school, provided that they have documented their excuse.
https://forms.gle/LfQqavAY9rhbBVu67